การผลิตของฟาร์ม

การผลิตของฟาร์ม

1. ฟาร์มภูมิไทย ตั้งอยู่ที่ 18/1 ม.5 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 พัฒนาเทคนิคการผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะของฟาร์ม จนได้สายพันธุ์ที่ดี โตเร็ว ลูกพันธ์ปลาแปลงเพศที่พร้อมขาย สามารถมองเห็นลักษณะภายนอกที่เป็นเพศผู้ได้ด้วยตาเปล่า คือ มีสีลำตัวที่เข้ม ครีบและหางมีสีแดง (มองเห็นความแตกต่างระหว่างปลาที่ไม่ได้แปลงเพศ และปลาที่ผ่านการแปลงเพศแล้วอย่างชัดเจน)
การผลิตของฟาร์ม จะเป็นการเลี้ยงในระบบชีวภาพ (Biosecuerity) ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในส่วนการผลิตทุกขั้นตอน ลูกพันธุ์ปลาที่ได้จึงแข็งแรงโดยธรรมชาติ มีความต้านทานโรคสูง
ฟาร์มใช้จุลินทรีย์ที่หมักเองเป็นตัวควบคุมเชื้อโรค และปรับสภาพน้ำในจำนวน 2,000-3,000 ลิตรทุกวัน สลับหมุนเวียนกันไปทั้งบ่อ พ่อ-แม่พันธุ์ ตลอดจนลูกปลาในกระชังอนุบาล ทำให้ปลามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมาก
2. การผลิตปลานิล-ปลาทับทิมแปลงเพศ จัดเป็นการผลิตแบบกึ่งงานฝีมือที่ต้องใช้คนเป็นหัวใจสำคัญ ด้วยทักษะ ความชำนาญ และความละเอียดทุกขั้นตอนของผู้ปฏิบัติจะทำให้ได้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพดี โตเร็ว อัตรารอดสูง ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว ทำงานได้ง่าย แต่เครื่องจักรในการผลิตปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศในปัจจุบัน ยังนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ไม่เกิน 30% ของขั้นตอนการผลิตต่างๆ เช่น การอนุบาลแปลงเพศ การผลิตอาหารแปลงเพศ การคัดพ่อ-แม่พันธุ์ การจัดการระบบน้ำ การคัดขนาดก่อนขาย การบรรจุและขนส่ง ฯลฯ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกพันธุ์ ในแต่ละฟาร์มที่ผลิตได้แตกต่างกัน ดังนั้นไม่ว่าฟาร์มเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถที่จะผลิตลูกพันธุ์ปลาแปลงเพศได้ดี มีคุณภาพเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับ ความละเอียดและความสามารถของบุคลากรในฟาร์ม
กระชังอนุบาล พร้อมระบบออกซิเจน
กระชังอนุบาล พร้อมระบบออกซิเจน
 
บ่อคอก พ่อ-แม่พันธุ์
บ่อคอก พ่อ-แม่พันธุ์
ระบบการผลิตของฟาร์ม  : ติดตั้งเครื่องสปริงเกอร์ทำฝนเทียม
ติดตั้งเครื่องสปริงเกอร์ทำฝนเทียม
 
ถังหมักจุลินทรีย์
ถังหมักจุลินทรีย์
ระบบการผลิตของฟาร์ม : ปลาทับทิมรุ่น
ปลาทับทิมรุ่น
 
ระบบการผลิตของฟาร์ม : ปลานิลรุ่น
ปลานิลรุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น